Biz hakda

IOS KÖP KÖPÇILIK Kärhanasy we Topary bilen ýüzbe-ýüz bolarsyňyz.

“Chengdu Litong Technology Co., Ltd.” 2009-njy ýylda döredildi. Bu, senagat awtomatiki dolandyryş ulgamlary we daşky gurşawy goramak enjamlary, gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

“Chengdu Litong Technology Co., Ltd.” Çengdu elektron ylym we tehnologiýa uniwersiteti, Tsinghua uniwersiteti, Şanhaý Jiaotong uniwersiteti, demirgazyk-gündogar uniwersiteti we beýleki köp sanly uniwersitet we köp sanly täze gözleg institutlary we barlaghanalary bilen hyzmatdaşlyk etdi.

Zerniýa zondlarynyň Nernst seriýasyny, kislorod analizatorlaryny, suw buglaryny analizleýjileri, ýokary temperatura çyg nokady analizatorlaryny, kislota çyg nokady analizatorlaryny we beýleki önümleri işläp düzdi we öndürdi.Synagyň esasy bölegi gowy howa geçirijiligi, mehaniki zarba garşylygy we termiki zarba garşylygy bolan öňdebaryjy berk zirkon elementini kabul edýär.

Senagat çözgüdi gerek bolsa ... Biz siziň üçin elýeterli

Durnukly ösüş üçin innowasion çözgütleri hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz bazardaky öndürijiligi we çykdajylaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin işleýär

Biz bilen habarlaşyň
partner (9)
partner (7)
partner (3)
partner
partner (27)
partner (19)
partner (22)
partner (21)
partner (4)
partner (23)
partner (26)
partner (25)
partner (24)
partner (20)
partner (18)
partner (17)
partner (16)
partner (15)
partner (14)
partner (13)
partner (12)
partner (11)
partner (10)
partner (8)
partner (6)
partner (5)
partner (2)
partner (1)
partner (28)