Kislorod analizatorlary

 • Nernst N2001 oxygen analyzer

  Nernst N2001 kislorod analizatory

  Channeleke kanal kislorod analizatory: Ölçelenen kislorod mukdaryny hakyky wagtda görkezmek üçin bir kislorod analizatory kislorod zondyna birikdirilip bilner.

  Kislorody ölçemegiň aralygy 0-100% kislorod.

 • Nernst N32-FZSX integrated oxygen analyzer

  Nernst N32-FZSX integral kislorod analizatory

  Programma aralygy Nernst N32-FZSX integral kislorod analizatory toplumlaýyn gurluş önümidir.Nebit, himiýa senagaty, metallurgiýa, elektrik energiýasy we ýakmak ýaly dürli pudaklaryň ýanmak prosesinde kislorodyň düzümini kesgitlemekde giňden ulanylyp bilner.Nernst N32-FZSX integrirlenen kislorod analizatory, ýangyç wagtynda ýa-da ondan soň gazanlaryň, gaz peçleriniň, ýyladyş peçleriniň we ş.m. kislorodyň düzümine göni gözegçilik edip biler.Tehniki häsiýetler ...
 • Nernst N2032-O2/CO oxygen content and combustible gas two-component analyzer

  Nernst N2032-O2 / CO kislorod düzümi we ýangyjy gaz iki komponentli analizator

  Analizator Nernst O bilen ýoldaş2/ CO barlagy kislorodyň mukdaryny O ölçäp biler2flýu we peçde%, kömürturşy gazynyň PPM bahasy, 12 ýangyjy gazyň bahasy we ýanýan peçiň hakyky wagtda ýanmak netijeliligi.

  Awtomatiki usulda 10 görkeziň-30~ 100% O2 kislorod we 0ppm ~ 2000ppm CO kömürturşy gazy.

 • Nernst NP32 portable trace oxygen analyzer

  Nernst NP32 göçme yz kislorod analizatory

  Analizatorda ýokary takyklykly zirkoniýa datçigi bar.

  Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod.

  Analizatorda iki sany 4-20mA häzirki çykyş we RS232 kompýuter aragatnaşyk interfeýsi ýa-da RS485 tor aragatnaşyk interfeýsi bar.

 • Nernst N2032 oxygen analyzer

  Nernst N2032 kislorod analizatory

  Iki kanal kislorod analizatory: Iki zondly bir analizator gurmak çykdajylaryny tygşytlap we ygtybarlylygyny ýokarlandyryp biler.

  Kislorody ölçemegiň aralygy 10-30100% kislorod.