Nernst N32-FZSX integral kislorod analizatory

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arza diapazony

Nernst N32-FZSXtoplumlaýyn kislorod analizatorytoplumlaýyn gurluş önümidir.Nebit, himiýa senagaty, metallurgiýa, elektrik energiýasy we ýakmak ýaly dürli pudaklaryň ýanmak prosesinde kislorodyň düzümini kesgitlemekde giňden ulanylyp bilner.Nernst N32-FZSXtoplumlaýyn kislorod analizatoryOt ýakylanda ýa-da ondan soň gazanlar, gaz peçleri, ýyladyş peçleri we ş.m. kislorodyň düzümine gönüden-göni gözegçilik edip biler.

Tehniki aýratynlyklary

 Giriş funksiýasy:Thetoplumlaýyn kislorod analizatoryölçenen kislorod mukdaryny hakyky wagtda görkezýär.

Çykyş gözegçiligi:Analizatoryň 4-20mA tok çykyş signaly bar.

 Ölçeg aralygy:-33.4mV ~ 280.0mV (750 ° C).

Duýduryş sazlamasy:Analizator ýokary we pes kislorod duýduryşyny özbaşdak sazlap biler.

 Meýdana baglanyşyk:Set şnury we signal çyzygy göni analizator bilen baglanyşykly.

Akyl ulgamy:Analizator öňünden kesgitlenen sazlamalara laýyklykda dürli sazlamalaryň funksiýalaryny tamamlap biler.

Ekran funksiýasy:Analizator hakyky wagtda kislorodyň mukdaryny, gözleg temperaturasyny, real wagt kislorod millivolt bahasyny we beýleki 8 ýagdaý displeýini görkezip biler.

Howpsuzlyk funksiýasy:Peç ulanylmadyk wagty, ulanyjy ulanylanda howpsuzlygy üpjün etmek üçin zondyň gyzdyryjysyny öçürip biler.

Ansat gurnama:Synag we analizator gurmak aňsat bolan toplumlaýyn dizaýny kabul edýär.

Tehniki parametr

Elektrik üpjünçiligi

Analizator güýji

Synag ýyladyş usuly

Synag ýyladyş temperaturasy

AC 200V ~ 260V

25W + 50W (gözleg)

PID dolandyryşy

750 ° C ± 1 ° C.

Görkeziş usuly

Kislorod ölçemek

Takyklyk

reaksiýa tizligi

LED displeý

-33.4mV ~ 280.0mV (750 ° C) Ölçegiň takyklygy ± 1% Gaýtalama takyklygy ± 0,5% Gytaklaýyn ýyladyş ölçegi 3 sekunt Göni göni 30 sekuntda gyzdyrmak

Synagyň jogap tizligi 0.0001 sekunt

Ekran tertibi

Çykyş usuly

Duýduryş funksiýasy

Salgy gazy

Adaty iş durnukly displeý kislorod konsentrasiýasy8 aýlawly görkeziş tertibi 4-20mA geçiriş çykyşy Andokary we pes kislorod duýduryşlaryny özbaşdak sazlap bolýar. Daşarky üpjünçilik

iş gurşawy

Işleýiş interfeýsi

Gurnama usuly

Daşky gurşawyň temperaturasy: 0 ~ 40 ° Döredijilik çyglylygy: ≤85%

Daş-töwerek: güýçli magnit meýdany ýok.

Güýçli yrgyldama, ýangyjy, poslaýjy gaz ýok.

Güýçli gün şöhlesine sezewar edilmedik ýerler.

Üç sany düwme

Çyzykly gurnama


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler